Spring til indhold

Offererstatning – Hvad er det, og hvordan fungerer det?

Offer

Offererstatning er en form for erstatning, der gives til personer, der har lidt skade som følge af en kriminel handling. Dette kan omfatte alt fra personskade og tab af indtjening til psykiske lidelser og følelsesmæssige traumer. I denne artikel vil vi uddybe, hvad offererstatning er, hvordan det fungerer, og hvad du skal vide, hvis du har brug for at ansøge om offererstatning.

Hvad er offererstatning?

Offererstatning er en form for erstatning, der gives til personer, der har lidt skade som følge af en kriminel handling. Det kan omfatte alt fra personskade og tab af indtjening til psykiske lidelser og følelsesmæssige traumer. Formålet med offererstatning er at hjælpe ofrene med at komme videre efter en kriminel handling og give dem økonomisk kompensation for deres tab.

Hvordan fungerer offererstatning?

For at ansøge om offererstatning skal du først have anmeldt den kriminelle handling til politiet. Derefter kan du ansøge om offererstatning via Erstatningsnævnet. Det er vigtigt at bemærke, at der er visse betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få tilkendt offererstatning.

Betingelserne for at få offererstatning afhænger af den konkrete sag, men typisk kræver det, at du har lidt en personskade eller et økonomisk tab som følge af en kriminel handling. Derudover skal handlingen have været en overtrædelse af straffeloven, og gerningsmanden skal være identificeret.

Når din ansøgning er modtaget, vil Erstatningsnævnet behandle sagen og træffe afgørelse om, hvorvidt du er berettiget til offererstatning. Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil du modtage erstatning fra Erstatningsnævnet.

Hvad kan offererstatning dække?

Offererstatning kan dække en række forskellige tab og skader, herunder:

    • Personskade: Offererstatning kan dække omkostningerne ved behandling af personskader, herunder lægeudgifter og fysioterapi.
    • Økonomisk tab: Offererstatning kan dække tab af indtjening som følge af en kriminel handling, herunder tab af arbejdsfortjeneste.
    • Psykiske lidelser: Offererstatning kan dække omkostningerne ved behandling af psykiske lidelser, såsom PTSD og angst.
    • Følelsesmæssige traumer: Offererstatning kan dække følelsesmæssige traumer, såsom angst, chok og sorg.