Spring til indhold

Angst er en folkesygdom

Person der lider af angst

Af en eller anden grund bliver angst en ’almindelig’ lidelse. I Danmark får mere end 17.000 mennesker en diagnose, som relaterer sig til angst – hvert år. Det er alvorligt. Angst uanset årsager er jo en lidelse, som det kan være meget svært at komme af med. Nogle lider af angst i mere alvorlig grad end andre. Det er sandt. Men angst udvikler sig, hvis lidelsen ikke bliver behandlet.

Nogle indser det

Nogle mennesker indser, at de har en angstlidelse – fx eksamensangst. De opsøger derfor en terapeut, som kan hjælpe dem med denne lidelse. Det kan være at behandlingen af eksamensangst består af rollespil, hvor den lidende skal forestille sig at være i eksaminators sted. Det kan også være, at det i virkeligheden viser sig, at patientens angstsymptomer slet ikke har noget med eksamen at gøre, men at det er en mere generel lidelse, som bare bliver ekstra alvorlig i eksamensperioden. Der kan være tale om præstationsangst, som patienten formår at holde i skak i hverdagen.

Det er ret lige gyldigt, om det er eksamensangst eller præstationsangst, patienten lider af. Angst er angst. Og angst er en lidelse, som kan være destruerende for folks liv. Ikke kun den angstlidendes eget liv. Nej så sandelig også de pårørendes. Faktisk så har det vist sig, at i familier, hvor en af forældrene lider af angst er risikoen for at et barn får en angst lidelse meget høj.

Skræmmende udvikling

Det er tankevækkende – og skræmmende. Jo, det er sandt, flere og flere børn og unge har angst. De lærer at leve med lidelsen. De lærer ikke, at de kan (og skal?) leve et liv, hvor glæden og kreativiteten er herskende. Det er en meget trist udvikling. Hvis skyld er det? Ja, som forældre til et angstlidende barn skal du måske lige først se på dig selv? Har du gjort noget ved din angst? Går du i terapi? Og hvad gør dit barn? Går det også i terapi? Der findes jo mange børnepsykologer. Nogle af dem har specialiseret sig i behandling af angst hos børn og unge.

Dødsangst er alvorligt

Men tilbage til spørgsmålet om, hvad du gør for dit angstlidende barn. Har du selv forstået hvad angst er? Der er jo forskellige angstlidelser. Nogle af dem opkaldes efter objekter, som fremkalder frygt. Fx edderkopper eller slanger. Andre angstlidelser har ikke noget nemt genkendeligt navn, fordi de er meget komplekse. Fx ’generaliseret angst’ som er en angstlidelse, der viser sig i meget forskellige situationer. Jo, vi har alle hørt om begrebet dødsangst. Vi mener, at det er en angstlidelse, der kendetegnes ved, at den lidende frygter at dø. Det er rigtigt.

Men den lidende kan også frygte at miste et kært menneske. Det er der nogen, som sikkert ville kalde for separationsangst. Det behøver ikke at være separationsangst. Det kan godt være dødsangst. Det kan være meget svært at skelne imellem flere forskellige former for angst, så hjælp fra en specialiseret terapeut er nødvendigt. Kan det udtrykkes klarere: Vi må ikke ignorere angstsymptomer. Vi kan gøre noget ved angsten – og jo tidligere vi får det gjort, desto bedre liv får vi.