Spring til indhold

Indlæringsproblemer og kreativitet

Teater på skolen

Flere og flere unge har indlæringsproblemer. Der kan være tale om, at de har svært ved at koncentrere sig. Ikke i sådan en grad, at der egentlig er grund til bekymringer om diagnoser omkring ADHD eller andre forstyrrelser. De har bare så mange andre tanker i hovedet – i sådan en grad, at de vil få meget svært ved at kunne følge med i gymnasiets pensum og curricula, fordi det kræver, at de kan arbejde meget mere selvstændigt. Og lærer de ikke at arbejde selvstændigt allerede fra 9. eller 10. klasse, så vil de få problemer i deres videre uddannelse.

Bekymrede forældre

Det giver nogle forældre store bekymringer. Forståeligt nok. Hvilken forældre vil ikke gerne se, at deres barn klarer sig godt i skolen, gymnasiet og videre i uddannelsessystemet. Derfor er der nogle forældre, som presser deres barn til at gøre sig umage. I nogle tilfælde kan det medføre hårde – og for det helt unge menneske helt uforståelige – regler og forbud. Hvorfor er det uretfærdigt overfor den unge? Fordi et ungt menneske, der går i 8. eller 9. klasse har så mange ting, der bare skal afprøves. Det kan gå ud over skolearbejdet. Og regler eller forbud kan forhindre det unge menneskes lyst til at samarbejde og få tingene til at fungere – i skolen.

Derfor bør et ungt menneske få lov til at udfolde sig. Naturligvis inden for rimelighedens grænser. Det er klart. Men sker der egentligt noget, ved at det ikke får de gode karakterer, så det kan komme videre lige med det samme? Er det måske ikke et godt fundament for dem til at bygge videre på at få lov til at prøve nogle af alle de ting, de vil af, inden de skal videre i uddannelsessystemet? Jeg tror, at det er sundt for de unge at få lov til at eksperimentere med det, de ofte er mere interesseret i end med at terpe og læse lektier. Vi ved jo, at alle unge på et eller andet tidspunkt har nogle drømme, som de gerne vil forfølge. Fx at blive musiker. Musiktimerne i skolen er bare meget få. Og derfor er det måske en god idé at sende det unge, musikinteresserede menneske på en musikefterskole, hvor det virkeligt kan få lov til at prøve at leve med musik. Døgnet rundt. 24/7. Det vil ikke kun sikre, at den unge person får lov til at arbejde med sin store interesse.

Ophold på kreativ efterskole

Et ophold på en musikefterskole som denne vil også lære den unge at være selvstændig at tage ansvar – og naturligvis meget mere om musik end blot at lytte til pop og spille luftguitar. Et ophold varer et skoleår. Det er faktisk ikke ret lang tid, når du tænker på, at den unge person måske har 6 til 9 års skolegang foran sig, hvis det skal leve op til dine ønsker og ambitioner. Og det har allerede været igennem 9 års skolegang. Giv den unge en chance for lige at prøve tingene af for at blive selvstændig – og finde ud af, om det virkeligt vil være musiker.

Vi er mange forældre, som har oplevet, at vores børn bliver frustrerede og skoletrætte. Vi forsøger at opmuntre dem til at fortsætte i skolen. Vores barn skal jo gerne have en god uddannelse. Og vi gør alt, hvad vi kan, for at vores barn ikke skal løbe ind i problemer med skolen.

Der er bare det at sommetider så kan det ikke undgås, at der er problemer i skolen. Det kan være problemer med at følge med i timerne. Det kan være problemer, der går på, at vores barn bare ikke vil tage imod undervisningen. Der er sådan en fornægtelse af alle konventioner og sædvanlige måder at gøre tingene på. Den unge vil bare være på tværs. Sådan føler vi det ofte. Som forældre. Men der kan også være tale om, at det unge menneske simpelthen ikke kan se meningen med at skulle have undervisning i biologi og fysik. Det har ikke interesse. Det er fuldkommen irrelevant for dit barn.

Vær opmærksom på helheden

Her er det, at du måske skal være opmærksom på at den tabte interesse for at lære måske er fremkaldt af noget andet: Det kan være manglende selvtillid – eller mobning. Det kan være en stor interesse for noget helt andet, som optager det unge menneske.

Skal der gøres noget ved det? Ja, det skal der. Er der tale om mobning eller tabt selvtillid, så kan det være, at du skal tale med skolen, eller at dit barn måske skal i terapi. Er der tale om interesser, der slet ikke har berøring med skolens fag, så kan det være, at du skal gøre lidt ekstra, for at den interesse kan blive plejet, men på betingelser, du sætter, så skolegangen kan fortsætte gnidningsløst. Nu kan det fx være svært at forhindre et ungt menneske i at gå i biografen. Der er mange gode film, og interessen for skuespil er meget stor. Hvordan kan du finde en sammenhæng imellem skuespil og dansk og matematik?

Drama og teater på efterskolen

Selv ville jeg have svært ved at finde sammenhængen, så jeg kunne motivere mit barn til at gå mindre i biografen og lægge flere kræfter i at skrive de danskstile, der skal afleveres. Men måske kunne andre finde sammenhængen for dig?

Der findes jo drama og teater efterskoler, hvor der ikke kun bliver undervist i skuespil og musik. En teater efterskole underviser også i forskellige genrer, såsom komedier, dramaer eller musicals. Og her er sammenhængen: Komedier skrives på en bestemt måde. Det relaterer til dansk. Nogle af de store danske forfattere har skrevet store dramaer, der fortæller om den tid, de levede i. Det relaterer til historie. Andre teaterforestillinger er helt moderne, og kan næsten ikke sættes op uden brug af ny teknologi. Det relaterer lidt til matematik og andre fag, der har med teknologi at gøre. Du har fattet min pointe, ikke? Et ophold på en teater efterskole er ikke kun et år, hvor et ungt menneske får lov til at lege skuespiller. Det er et år, som vil åbne det unge menneskes lyst til at lære mere. Også inden for felter, som ikke lige har en direkte tilknytning til teater og skuespil.